A Leader In Mass Transfer Tower Packing Since 1988. - JIANGXI KELLEY CHEMICAL PACKING CO., LTD

RTO - atylylyk çalşygy bal ary keramikasy

RTO ýylylyk çalşygy bal ary keramikasy

Ary keramiki regeneratorlary netijeliligi ýokarlandyrýar, energiýany tygşytlaýar, önümçiligi köpeldýär we hilini ýokarlandyrýar, energiýa we daşky gurşaw bilen iş salyşanda möhüm we täsirli çäre.Senagatyň içinde energiýa tygşytlamak üçin ýylylyk enjamlarynda ulanylýar.Bal ary keramiki regeneratorlarynyň gözenekleri inedördül we altyburçly, gözenekleriň kanallary göni we biri-birine parallel.Bu gurluş geçýän howanyň garşylygyny peseldýär we her kanalyň ýylylyk çalşygynyň netijeliligini ýokarlandyrýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Funksiýalar

1. Egzoz gazynyň ýylylyk ýitgisini azaltmak we energiýany tygşytlamak üçin ýangyjyň netijeliligini ýokarlandyrmak.
2. Teoriýa esaslanýan ýanýan temperaturany ýokarlandyryň, atmosferadaky ýanmagy gowulandyryň, ýylylyk enjamlarynyň ýokary temperaturasyna laýyk geliň, pes kalorili bahaly ýangyjy ulaldyň, esasanam partlama peçleriniň ulanylyş diapazony, kaloriki bahaly ýangyjyň netijeliligini ýokarlandyryň we pes kalorili zyňyndylary azaldyň kömür gazyna baha beriň.
3. Ojaklarda ýylylyk çalşygynyň şertlerini gowulandyrmak, enjamlaryň önümçiligini ýokarlandyrmak, önümleriň hilini ýokarlandyrmak we enjamlara täzeden maýa goýmagy azaltmak.
4. malylylyk enjamlarynyň çykýan zyňyndylaryny azaltmak, howanyň hapalanmagyny azaltmak we daşky gurşawy gowulandyrmak.

Aýratynlyklary

Ary bal keramiki regeneratorynyň aýratynlyklary aşakdakylar: olarda pes ýylylyk giňelişi, ýokary ýylylyk kuwwaty, ýokary ýerüsti meýdany, pes basyş peselmegi, pes ýylylyk garşylygy, gowy ýylylyk geçirijiligi, termiki zarba çydamly we başgalar bar.Şeýlelik bilen, metallurgiýa we himiýa pudaklarynda HTAC hökmünde ulanylýar, zyňyndylaryň ýylylygyny gaýtadan işlemegi, ýokary ýanmagy NOx azaltmak bilen birleşdirýäris.Hakyky energiýa tygşytlaýjysyna öwrülýär we Nox azalýar.
Materiallar: Alumina ense Dykyz Alumina , Cordierite , Dyk Cordierite , Mullite , Corundum Mullite we başgalar

Arza

Ary keramiki, ýokary temperatura ýanmak tehnologiýasynyň (HTAC tehnologiýasy) ýylylygy saklaýan esasy we esasy düzüm bölegi.Dürli polat ýyladyş peçlerinde, pyýada ýyladyş peçlerinde, ýylylygy bejermek peçlerinde, peçleri ýasamakda, ereýän peçlerde, ýumşak / tundirli horazlarda, metallurgiýa tehnikasy pudagynda peçleri, şöhle saçýan turbalarda we jaň görnüşli peçlerde giňden ulanyldy.Ojak, partlaýjy peç gyzgyn howa peji;gurluşyk materiallary pudagynda dürli keramiki peçler we dürli aýna peçler;nebit-himiýa pudagynda dürli turba ýyladyş peçleri, döwülýän peçler we beýleki senagat peçleri.

Aýratynlyklary

100x100x100、100x150x150、150x150x150、150x150x300mm we başgalar
Deşikleriň sany: 25x25、40x40、43x43、50x50、60x60 we başgalar

Ölçegi

Ölçegi

(mm)

Öýjükler

× N × N)

Öýjükleriň dykyzlygy

(CPSI)

Kanalyň ini (mm)

Içki diwar Galyňlyk

(Mm)

Mugt haç bölümi

(%)

150 × 150 × 300

20 × 20

11

6.00

1.35

64

150 × 150 × 300

25 × 25

18

4.90

1.00

67

150 × 150 × 300

32 × 32

33

3.70

0.90

63

150 × 150 × 300

40 × 40

46

3.00

0.70

64

150 × 150 × 300

43 × 43

50

2.80

0.65

64

150 × 150 × 300

50 × 50

72

2.40

0.60

61

150 × 150 × 300

59 × 59

100

2.10

0.43

68

Himiki düzümi

Haryt

Kordierit

Mullite

Alumina farfor

Alokary alýumina farfor

Korundum

Al2O3

33

65

54

67

72

SiO2

58

30

39

23

22

MgO

7.5

<1

3.3

1.7

<1

Beýlekiler

1.5

14

3.7

8.3

5

Fiziki aýratynlyklar

Haryt

Kordierit

(Gözenek)

Mullite

Alumina farfor

Alokary alýumina farfor

Korundum

Dykyzlygy (g / cm3)

1.8

2.0

1.9

2.2

2.5

Suwuň siňdirilmegi (%)

23

18

20

13

12

Malylylyk giňeliş koeffisiýenti (× 10-6K-1) (20 ~ 800 ℃)

≤3.0

≤6.0

≤6.3

≤6.0

≤8.0

Aýratyn ýylylyk (J / Kg.K) (20 ~ 1000 ℃)

750-900

1100-1300

850-1100

1000-1300

1300-1400

Malylylyk geçirijiligi

(W / mk) (20 ~ 1000 ℃)

1.3-1.5

1.5-2.3

1.0-2.0

1.5-2.3

5 ~ 10

Maks.Iş synagy. (℃)

1200

1400

1300

1400

1650

Okuň eziji güýji (MPa) Gury

≥11

≥20

≥11

≥22

≥25

  Çümdürmek

≥2.5

≥2.5

≥2.5

≥2.5

≥2.5


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler