A Leader In Mass Transfer Tower Packing Since 1988. - JIANGXI KELLEY CHEMICAL PACKING CO., LTD

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Biz kim?

Jiangxi Kelley Chemical Packing Co., Ltd. ylmy gözlegleri, ösüşi, dizaýny, önümçiligi we gurnamany birleşdirýän häzirki zaman ylym we tehnologiýa kärhanasydyr.2020-nji ýylda täze tehnologiýa esasly 5G akylly önümçilik zawody - AITE gurmak üçin maýa goýuň.300,000 kub metr önümçilik kuwwaty we önüm bahasy 1000,000,000 RMB bilen maýa goýlar.

Tejribe

“Jiangxi Kelley Chemical Packing Co., Ltd.” 2009-njy ýylda döredilip, ylmy gözlegleri, ösüşi, dizaýny, önümçiligi we gurnamany birleşdirýän häzirki zaman ylym we tehnologiýa kärhanasydyr.

Işgärler

Indi bolsa, ösenlerimize buýsanýarys
keramiki / plastmassa / metal gaplamalaryň, keramiki toplaryň we süzgüçleriň önümçilik liniýalary.200-den gowrak işgär JXKELLEY bilen göni we gytaklaýyn baglanyşykly.

Maksady

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemek üçin müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam ediň.Gowy hil, ajaýyp baha, ajaýyp hyzmatlar, ajaýyp gowşuryş!
JXKELLEY siziň üçin bäsdeşlik döredýär!

Biz näme edýäris?

JXKELLEY-iň üpjün ediş gerimi:
Keramika / plastmassa / metal materiallar diňiniň gaplanylyşy, alýumin keramiki top
RTO bal ary keramiki, işjeňleşdirilen alýumina, molekulýar elek, uglerod rasigig halkasy, silika jeli we ş.m.
Beýleki täze görnüşli ýükler özleşdirilip bilner!
Kompaniýa 5G + (RAID + AGV + MES + MEC + WMS + AR) Hytaýyň önümçilik tehnologiýasyny özeni hökmünde alýar, Germaniýanyň "Senagat 4.0" awtomatlaşdyrylan önümçilik tehnologiýasyny innowasiýa taýdan birleşdirýär we 5G + gurmak üçin 5G + MAS ulgamyny doly örtmek önümçiligi we iş tertibi goşýar. intellekt Doly doly awtomatiki önümçilik dolandyryş ulgamy.Häzirki wagtda kompaniýanyň esasy ussahanasynda jemi 80 awtomatiki önümçilik liniýasy, takyk galyndy - metal metal - möhürleme - takyk möhürleme - sanjym galyplary - ekstruziýa we beýleki önümçilik amallary standartlaşdyrylan awtomatlaşdyryş bolup, ýyllyk önümçilik kuwwaty 200,000 kub metr. köpçülikleýin geçiriş materiallaryndan we 10,000 tonna CPVC täze materiallardan;Täze super suwuk gidrawlik synag platformasy, sowuk model synag enjamy, VOC gaz çykaryjy gaz simulýasiýa synag enjamy, awtomatiki arassalaýyş liniýasynyň peselmegi.

Näme üçin bizi saýlamaly?

JXKELLEY içerki dolandyryşy berkitmegi dowam etdirýär we ISO9001: 2018 hil ulgamy şahadatnamasyny, ISO14001: 2018 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny we ISO45001: 2018 hünär saglygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny berdi.Üznüksiz özgertmeler we innowasiýalar arkaly kompaniýa güýçli we çuňňur tehniki ukyplara we ösen önümçilik enjamlaryna we hiliň barlagy ulgamy bilen doly kesgitlemek serişdelerine eýe.Önümlerimiz elektrik energiýasy, nebit, himiýa, metallurgiýa, daşky gurşawy goramak, derman, howa, awiasiýa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar we ABŞ, Ispaniýa, Japanaponiýa, Eýran, Saud Arabystany, Germaniýa, Günorta Koreýa we beýleki ýurtlara eksport edilýär. 80-den gowrak ýurt we sebit.

22

Kompaniýanyň medeniýeti