A Leader In Mass Transfer Tower Packing Since 1988. - JIANGXI KELLEY CHEMICAL PACKING CO., LTD

Taryh

Taryhymyz

“Jiangxi Kelley Chemical Packing Co., Ltd.” 2009-njy ýylda döredildi. Bu kompaniýa ilkinji gezek 1988-nji ýylda Hytaýyň diňini gaplaýan pioner jenap Pengiň eli bilen döredilen maşgala ussahanasynda dünýä indi.30 ýyl töweregi wagt bäri bazarda, şol döwürde bilimini we tejribesini yzygiderli kämilleşdirýär.Indi bolsa, keramiki / plastmassa / metal gaplamalar, keramiki toplar we süzgüçler bilen ösen önümçilik ugurlarymyza buýsanýarys.200-den gowrak işgär JXKELLEY bilen göni we gytaklaýyn baglanyşykly."BIR-STOP" senagat önümleri hyzmatlaryny hödürlemek maksady bilen JXKELLEY keramiki bal ary zawodynyň paýyna eýe bolup, ýokary alýumin önümleriniň we molekulýar elekleriň paýlaýjysy boldy.Önümleriň dürlüligi we hünär ussatlygy bilen JXKELLEY müşderilerimiziň dürli we aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

2

Ösüş taryhynyň wagty:
1988: Pingxiang Kelley keramiki gaplaýyş we enjamlar zawody döredildi
1995: Plastiki gaplamalaryň önümçilik liniýasyny guruň
1997: Önümçilik liniýasyny we metal gaplamalaryň täze zawodyny guruň
2002: Keramiki bal ary ösümliginiň paýlary
2006: alokary alýumin önümlerini we molekulýar elekleri paýlap başlady
2008: Zawodlarymyz Pingxiang şäher senagat seýilgähine geçirildi
2009: Jiangxi Kelley Chemical Packing Co., Ltd. döredildi
2010: MOFTEC tarapyndan tassyklanan özbaşdak önümler üçin garaşsyz import we eksport hukugy berildi
2011: Hasaba alnan ISO9001: 2008 şahadatnamasy
2012: Öndürilen uglerod raschig tötänleýin gaplamalary halka edýär
2013: Halkara 3-nji bölüm inspektory bolan SGS bilen hyzmatdaşlyga başlady
2015: Kompaniýamyzy ISO QC ulgamyny ISO9001, ISO14001, ISO45001 bilen täzeläň;
2017 SHANHAI himiýa senagaty synag instituty bilen üçünji bölüm barlagyny dörediň.,
2017 Satuw we tor we gözleg-barlag iş toparymyzy dörediň;
2019 5G akylly önümçilik zawodymyzy gurup başlaň;
2020 5G akylly önümçilik zawodymyz işe başlaýar;
2020 Satuw we tor üçin işleýän toparymyz täze binada göçdi;

321321

JXKELLEY Elmydama ösüş filosofiýasy hökmünde "müşderi ilki, bitewilige esaslanýan", "kynçylyklary kabul etmek, ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygy" işewürlik pelsepesine eýeriň, işgärlere "hünär taýdan yhlas etmek, toparlaýyn işlemek" ruhuny berjaý ediň we müşderilere hödürlemegi dowam etdiriň. anyk we ýerlikli satyn alyş meýilnamalary we tehniki goldaw, Müşderileri kanagatlandyrmak bilen bir hatarda, JXKELLEY-de gowy abraý gazandy.
Maksadymyz: Gowy hil, ajaýyp baha, ajaýyp hyzmatlar, gowy eltip bermek!
JXKELLEY siziň üçin bäsdeşlik döredýär!