A Leader In Mass Transfer Tower Packing Since 1988. - JIANGXI KELLEY CHEMICAL PACKING CO., LTD

PP / PE / CPVC bilen plastik Q-paket

Plastiki Q-paketde uly gözenek mukdary bar we ýerüsti meýdanlar ony agyz suwuny biologiki taýdan bejermek üçin ideal mediýa öwürýär.Bio film amallary ammiak, marganes, demir we ş.m. bolan çig suwy bejermek üçin ajaýyp, adaty süzgüç proseslerinde Q-paket dürli usullar bilen ulanylyp bilner.Iki media süzgüçlerinde Q-paket gum bilen bilelikde ulanylyp bilner.Synaglar, “Q-pack” -yň bu süzgüçlerdäki adaty süzgüç serişdelerinden has gowy işleýändigini ýa-da has gowudygyny görkezdi. Q-paket diňe adaty agyz suwuny bejermekde däl, eýsem şor suwy bejermekde hem ulanylyp bilner.Suwy süýjediji ösümliklerde iň möhüm bölekleriň biri bejergiden öňki amaldyr.S-paket süýjediji zawodlarda deslapky süzgüçlerde ulanmak üçin ajaýyp süzgüç serişdesidir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehniki maglumatlar sahypasy

Haryt ady

Plastiki Q-paket

Material

PP, PE, PVC, CPVC, PVDF we ş.m.

Ömr

> 3 ýyl

Ölçegi

mm

Birnäçe damja

Boş ses

%

Gaplamak belgisi

bölekler / m3

Gaplamak dykyzlygy

Kg / m3

Gury gaplaýyş faktory m-1

82.5 * 95

388

96.3

1165

33.7

23

Aýratynlyk

Vokary boşluk gatnaşygy, pes basyş peselmegi, pes massa geçiriji birligiň beýikligi, ýokary suw basma nokady, birmeňzeş gaz-suwuk kontakt, kiçi belli agyrlyk güýji, köpçülikleýin geçirişiň ýokary netijeliligi.

Üstünlik

1. Olaryň ýörite gurluşy uly akym, pes basyş peselmegi, täsiriň garşysyna gowy ukyplylygy döredýär.

2. Himiki poslama, uly boş ýerlere berk garşylyk.energiýa tygşytlamak, az işlemek bahasy we ýüklemek we düşürmek aňsat.

Arza

Bu dürli plastmassa diňleri gaplamak, nebit we himiýa, aşgar hlorid, gaz we daşky gurşawy goramak pudaklarynda giňden ulanylýar.temperaturasy 150 °.

Fiziki we himiki aýratynlyklary

Plastiki minara gaplamak, polietilen (PE), polipropilen (PP), güýçlendirilen polipropilen (RPP), poliwinil hlorid (PVC), hlorlanan poliwinil hlorid (CPVC), poliwiniýidor florid (PVDF) ýaly ýylylyga çydamly we himiki poslama çydamly plastmassalardan ýasalyp bilner. we Polytetrafluoroetilen (PTFE) .Medi metbugatda temperatura 60 C-den 280 C çenli üýtgeýär.

Performace / Material

PE

PP

RPP

PVC

CPVC

PVDF

Dykyzlygy (g / cm3) (sanjymdan soň)

0.98

0.96

1.2

1.7

1.8

1.8

Işleýiş synagy. (℃)

90

> 100

> 120

> 60

> 90

> 150

Himiki poslama garşylyk

Gowy

Gowy

Gowy

Gowy

Gowy

Gowy

Gysyş güýji (Mpa)

> 6.0

> 6.0

> 6.0

> 6.0

> 6.0

> 6.0


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler